Welcome

print screen

khoe máy tính một tí, căn bản vừa cài cái Flyakite, dùng giao diện Mac, khác lạ đúng thật là thú vị ^^

Leave a Reply