Who means more to me than kids

screen-shot-2016-09-26-at-11-27-14-pm

Chuyện là trong đám cưới Robin và Barney, mẹ Barney và Robin có vài xích mích rất fun (phim mà), nhưng cũng khá gây cho nhau bực tức, đến khi mẹ của Barney phát hiện ra Robin sẽ không thể có con (bị vô sinh), Barney đã nói với mẹ như thế này. Cảm động vđ. Rút cục thì họ cũng ly hôn.
screen-shot-2016-09-26-at-11-27-31-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-27-42-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-27-55-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-28-07-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-28-20-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-36-17-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-36-27-pm

3 thoughts on “Who means more to me than kids”

Leave a Reply