Tự do tài chính

 • Ngày tự do tài chính:
  • Không phải chịu áp lực kiếm tiền
  • Hoàn toàn lựa chọn làm việc khiến mình hạnh phúc, hoặc lựa chọn không làm gì, ngày ngày ngủ nướng xem phim

Chương trình hưu trí:

 • đi làm, tích lũy vào quỹ lương hưu, khi nghỉ hưu, nhận tiền từ quỹ đó

Hiểu rõ về Bảo hiểm xã hội:

3 loại bảo hiểm phải đóng khi đi làm:

 • bảo hiểm xã hội (quỹ lương hưu)
 • bảo hiểm thất nghiệp
 • bảo hiểm y tế

ví dụ lương 30tr thì cá nhân phải nộp 3.15tr, cty phải nộp cho 6.45tr, tổng mỗi tháng 9.6tr vào các quỹ

ví dụ năm 2000 đi làm (18 tuổi)

2020 dc phép nghỉ hưu, hưởng 45% mức lương đóng, sau đó mỗi năm nhận thêm 2%, tới 2035 nghỉ thì dc nhận lương hưu tối đa kịch khung 75% lương đi làm.

nam: 60 tuổi nghỉ hưu

nữ: 55 tuổi

mỗi. năm nghỉ sớm so với mốc 60 tuổi thì bị trừ 2%, ví dụ 53 tuổi nghỉ, dù đủ tiêu chuẩn hưởng 75% nhưng lại vướng một điều kiện 60 tuổi, nên bị trừ 14%, thành ra dc nhận có 61% lương.

Nếu 48 tuổi nghỉ, đã đi làm 30 năm, đáng lý dc nhận 65% lương, nhưng bởi rule 60, sẽ bị trừ 26%, còn nhận có 39% lương đi làm.

Rủi ro của bảo hiểm xã hội:

 • Tỉ lệ trượt giá. 20 năm trước, 2 triệu là ổn, 2 triệu giờ chỉ đủ mua gạo chống đói
 • Cty Việt Nam toàn đóng bảo hiểm với mức lương chết đói.
 • Phải đợi tới 60 tuổi – sắp toi rồi

Nguồn ảnh: Khóa học chứng khoán

Leave a Reply