Sự tàn bạo của lạm phát

Tóm tắt bài giảng số 2:

  • Mức lạm phát trung bình hiện nay của Việt Nam là 5.8% trong 10 năm qua
  • Cùng một giỏ hàng, năm 2010 bạn cần 1tr vnd, năm 2020 để mua giỏ hàng đó bạn cần 1.6 triệu đồng
  • Với mức lạm phát này, nếu sau 1 năm mà lương của bạn vẫn giữ nguyên, thì thật ra lương bạn bị giảm 5.8%

Ngoài sự mất giá của tiền so với hàng hóa, còn phải kể tới sự mất giá của vnd so với ngoại tệ khác: Năm 1996 11k vnd đổi dc 1$, năm 2021 cần tới 23k mới đổi dc 1$.

Con số có thể chưa thực sự chính xác, nhưng nếu tỉ lệ lạm phát giữ ở 5.8%, thì 2020 đem cất 1 tỉ, đến năm 2040 1 tỉ đó chỉ có sức mua tương đương 300 triệu năm 2020.

Khá giống với kiến thức, nếu bạn đứng yên tại chỗ, trong khi cả xh tiến lên, thì sự thật là bạn đang tụt lại.

1 thought on “Sự tàn bạo của lạm phát”

  1. “Năm 1996 11k vnd đổi dc 1$, năm 2021 cần tới 23k mới đổi dc 1$.”
    Đó là so VND với USD. Lạm phát của USD, không cao như VN nhưng vẫn có: 100USD từ 1996 tương đương 174USD ở 2021.

    Reply

Leave a Reply