tong ket ngay hom nay

sang, đi xe bus xuong HN, đứng toan bo tren xe 01 va 07, hic, that la met moi.

chieu den VNCCC hop, đại hội lần 8 rồi, vẫn chưa báo cáo code được lần nào, quá nhuc. phai xac đinh đi chứ.

hop hanh thì it mà nhăng nhit thì nhiêu, 2h hop, 3h đã đi mua bia về liên hoan, hic, mua quá nhiêu bia, uông mêt gân chêt, thăng Thăng lai tinh cờ noi chuyên em HL vao khen cai anh “con hổ” cua minh =)), lai con nhăc lai cai “PHT là ngươi HL ân tương nhât trên fotech” 😐 HL ơi là HL, em làm anh có tiêng mà ko có miêng tí nao :)) that là

luc sau ngôi nghe anh Nam noi, bao giờ uông bia vào anh Nam noi cung hay hơn, bôc hơn, vui hơn, và vao hơn. Anh lai nhăc lai điêu anh đã noi ở dai hội trươc, ko phai minh lam thuê cho anh, mà là hơp tac, cung tao nên nhưng sản phâm, có thanh công hay công, là do chinh minh có cố găng nhiêu hay ko, nêu ko thanh công, tưc là môt cơ hôi rât tot để thương mại hoá san phâm cua minh đã bị bỏ qua. Đây có thể là một bươc ngoăt cua cuộc đơi bon minh. Thay dôi hẳn cuộc sông. Đung, rât đung. Phai cố găng lên. Hay tương tương ra canh 1/1/2009, chung minh bước lên nhân giai thương TTVN, thật là kì diêu phai ko nao, trong mơ minh cung ko nghĩ tơi, vây mà bây giờ nó rât gân.

ps: tinh trang gõ dâu “nưa mùa” thế này là do xvnkb, thật là bực.

Leave a Reply