Thông báo về cuộc mít-tinh thể hiện lòng yêu nước

Thông báo về cuộc mít-tinh thể hiện lòng yêu nước

chaocovietnam.org

1/. Mít-tinh sẽ vẫn theo giờ giấc cũ, vì đó là thời gian hợp lý, không quá sớm mà cũng chẳng quá muộn: từ 9h đến 10h sáng ngày 16 / 12 / 2007.

2/. Địa điểm: trước Sứ Quán nước CHND Trung Hoa – 46 Hoàng Diệu

3/. Thành phần : thành viên hoangsa.org và mọi người quan tâm có mặt đúng giờ tại Công viên đối diện Sứ Quán CHNDTH. Nên vận động gia đình đi mít-tinh. Thành viên nòng cốt và cảnh vệ mít-tinh có mặt lúc 8h30 sáng.

4/. Mục tiêu: gây tiếng vang dư luận trong nước và quốc tế, làm cho công chúng biết và đánh giá đúng vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, gắn kết tình yêu nước và bày tỏ tinh thần kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân.

5/. Tiêu chí hành động : theo tinh thần kiềm chế

6/. Hình thức : Ngồi thành hàng cùng hô khẩu hiệu và đồng ca. Ba bài hát chính là “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân và “Nối vòng tay lớn”. Một số bài hát khác có lẽ tùy theo tình hình mà khởi xướng. Sẽ đọc một bài ngắn về diễn tiến quan hệ Việt Trung trong tranh biện Trường Sa.

7/. Diễn tiến mít-tinh:
– Ca hát và hô khẩu hiệu trong 1 giờ kể từ 9h đến 10h sáng 16/12. Không xuống lòng đường và bồn hoa giữa lộ.
– Ký tên vào bản kiến nghị gởi lãnh đạo Đảng và chính phủ nước CHXHCNVN + chính phủ và nhân dân nước CHNDTH.
– Cuối cùng là tuần hành dọc phố Trần Phú, vòng qua đi dọc Điện Biên và giải tán. Trong khi diễu hành sẽ phân phát tờ rơi thông tri về Hoàng Sa và Trường Sa.

8/. Chuẩn bị vật chất:
– Loa tay cho người khởi xướng khẩu hiệu + ca hát hòa bình.
– Cờ xí, biểu ngữ. Nội dung trên biểu ngữ viết bằng Anh + Pháp + Hoa.
– Nước uống : chuẩn bị theo nhu cầu mỗi người. Tốt nhất là mỗi cá nhân mang theo 1 chai nước uống.

9/. Cảnh vệ mít-tinh : 12 người, do cựu chiến binh Nguyễn Đình Hường, DVQSDP Bắc Ninh chỉ huy. Nhiệm vụ : cảnh cáo người quá khích và cách ly bọn xấu (phản động) kích động … khỏi cuộc mít-tinh hòa bình, giữ trật tự.

10/. Khác : Dán chữ Hoàng Sa – Trường Sa trên mũ bảo hiểm nếu đi xe máy.

Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu.
Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: [email protected]

Leave a Reply