Giới thiệu về WAP/WML

Sơ lược Giao thức WAP được thiết kế để trình bày các nội dung của internet trên các thiết bị di động, ví dụ như điện thoại di động. WML là ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra các trang web sẽ được hiển thị trong một trình duyệt WAP. WAP là gì? WAP … Read more