Các tính năng của windows7

Nhìn mà chóng cả mặt: Chỉ cần bản Ultimate, có thể cài các bản khác: vào thư mục Sources, bạn sẽ thấy fille ei.cfg (đây là file để xác định phiên bản muốn cài đặt). Hãy xóa file này đi, và bắt đầu cài đặt bình thường theo phiên bản bạn mong muốn.

Phím tắt thông dụng và hữu ích trong windows 7

nguồn: http://vannyneo.com/huong-dan/cac-phim-tat-cua-windows-7 Theo đúng kế hoạch, ngày 22/10/2009, Microsoft công bố sản phẩm Windows 7 đã có mặt trên toàn cầu. Windows 7 mang đến một thông điệp đơn giản: Giúp người dùng dễ dàng làm việc với máy tính cá nhân theo cách họ mong muốn. Hệ điều hành mới Windows 7 cung cấp … Read more