Phím tắt thông dụng và hữu ích trong windows 7

nguồn: http://vannyneo.com/huong-dan/cac-phim-tat-cua-windows-7 Theo đúng kế hoạch, ngày 22/10/2009, Microsoft công bố sản phẩm Windows 7 đã có mặt trên toàn cầu. Windows 7 mang đến một thông điệp đơn giản: Giúp người dùng dễ dàng làm việc với máy tính cá nhân theo cách họ mong muốn. Hệ điều hành mới Windows 7 cung cấp … Read more