Một đấm một đạp.

Lâu lâu rồi mới vào FB, toàn thấy hỏi thầy bói với cả tính % may mắn trong ngày, nhìn thông tin update của các bạn mà mình chóng hết cả mặt. Hôm nay ko thấy TT online, chắc mạng cty lại hỏng. 😕 Hay lap ko vào dc mang 😕 Thế là định click … Read more

Vấn đề

Cứ tạm coi 29/7 là ngày bắt đầu chính thức. Tức là gần 1 tháng rồi nhỉ 😀 Hôm nay tạm coi là có một xích mích hơi to to, có lẽ là đầu tiên từ hồi chính thức yêu nhau, em nhờ. Vấn đề thì cũng có vẻ khá phức tạp. Chả là tối … Read more