Lịch làm việc mới

– Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng của 2011 là 25% so với 2010. Cho tới giờ mới đạt 60% chỉ tiêu, mà chỉ còn hơn 3 tháng. – Hành động của các sếp: Yêu cầu nhân viên bằng mọi giá thực hiện thành công chỉ tiêu. – Hành động của nhân viên: làm việc … Read more