Hôm nay

Hôm nay gặp Kim Xuân Phúc – thằng bạn cùng lớp ĐH tại sảnh Hòa Lạc. Nó béo gấp đôi hồi đi học nên mình không thể nhận ra nó, chỉ ngờ ngợ thôi, còn nó nhận ra mình. Vừa vào OSS được hôm thứ 2. Mình hỏi nó vợ chưa – có rồi, con … Read more