Rich Anchor làm gì?

Mình đã nghỉ Viettel sau 5 năm, giờ đang làm ở một nhóm khởi nghiệp có tên gọi Rich Anchor, vâỵ Rich Anchor (dịch là Mỏ neo vàng) làm gì? Mình làm gì ở đó? Rich Anchor làm gì? Ngắn gọn dễ hiểu thì Rich Anchor đang làm một hệ thống trung gian, giúp cho … Read more