Sơ kết kì thi học kì :))

Sơ kết kì thi học kì :))Vậy là chỉ còn 2 môn nữa thôi, sẽ thoát khỏi “kiếp nạn” này. Mình thề là mình ghét lý và càng ghét hơn là phải đi thi lý – bởi vì mình không làm được. Nhưng hôm nay, thi xong lý quang, lại cảm thấy vui vui, sướng … Read more

May mắn, cảm ơn ngươi !

8:41am, đứng trên xe bus 44 đi về nhà mà lòng cảm thấy lâng lâng. 7 điểm thực hành vật lý, qua đẹp rồi, và nhất là quá nhanh gọn nữa, mình vào đầu tiên và cũng ra đầu tiên luôn. Tuyệt vời!Mọi người thắc mắc có thể sẽ thắc mắc, 7 điểm thôi có … Read more