Lệnh

Trong quá trình làm megashare, chinh chiến liên miên với berkeley db, nói chung thi thoảng cũng rút được vài kinh nghiệm (chả đáng giá gì :)) ) kiểu như khi chạy một file sử dụng berkeley db mà lại bị lỗi, thì đầu tiên phải xem đã cho mấy cái biến môi trường khỉ … Read more

What to tune in MySQL Server after installation

Posted by peter | Vote on Planet MySQL

My favorite question during Interview for people to work as MySQL DBAs or be involved with MySQL Performance in some way is to ask them what should be tuned in MySQL Server straight after installation, assuming it was installed with default settings.

I’m surprised how many people fail to provide any reasonable answer to this question, and how many servers are where in wild which are running with default settings.

Read more