Ký sự mua nhà.

Nghỉ buổi thứ nhất: Đi đặt cọc, nhưng cần đặt cọc 50 triệu mà túi mình chỉ có 5 triệu, nhục vãi, cái tội ngu không hỏi kỹ. Nghỉ buổi thứ hai: Vác 50 triệu đi đặt cọc cùng vợ. Hôm nay, xin nghỉ buổi thứ 3, đi ký hợp đồng nộp 40%, rồi loằng … Read more