2015 12 29

#1 Đặt laptop từ Mỹ chính ra là một sai lầm bầm, cả tháng rồi chưa thấy về, mà lại khó khăn trong việc thanh toán vì không có hóa đơn đúng chuẩn, hôm nay anh Phương alezaa từ trong SG bay ra cũng hỏi thăm laptop về chưa :(( Bị cả team kì thị … Read more