java khùng

suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma với bạn java, mà cụ thể là bạn netbean. hichic viết cái class, cho chạy ở cmd thì được, thử vào netbean chạy F6 để thử system call xem sao, ko thấy được gì cả, dù đường dẫn chuẩn. Thử mấy lần ko hiểu tại sao, tức. Hỏi … Read more