java khùng

suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma với bạn java, mà cụ thể là bạn netbean. hichic

viết cái class, cho chạy ở cmd thì được, thử vào netbean chạy F6 để thử system call xem sao, ko thấy được gì cả, dù đường dẫn chuẩn. Thử mấy lần ko hiểu tại sao, tức. Hỏi Tiệp, thì nó bảo là copy class vào /build/class, và bỏ cái tham số đường dẫn đi, hichic. Hóa ra thế. Copy vào, chạy vẫn sai, thử viết một cái hàm inra cực đơn giản, thì chạy cực đúng luôn. Trong khi cái mình cần thì sai vẫn hoài sai. Điên người.

Nhất là lúc ở phòng máy, thằng Ngọc bảo copy vào chưa, mình bảo rồi, copy mấy lần ấy chứ, nó copy lại, chạy phát, đúng luôn mới sợ =)) làm mình cứng lưỡi ko nói câu gì, nó còn bảo “copy mà thế này à”, =)), mãi sau khi bạn Tuệ pro sang sửa, thì mới phát hiện ra là trong netbean có cái class trùng tên như thế, cứ chạy netbean phát là nó dịch lại, đè lên cái class của mình. Lúc Ngọc copy vào là netbean đang chạy rồi, class bị đè, nên chạy đúng, :))

xóa cái class getRequestedBlog khốn kíp trong netbean đi, thế là xong. :)) điên ruột :))

1 thought on “java khùng”

Leave a Reply