Nhà ở Dream Town so với NOCT

Thoát được cái khu nhà ẩm mốc, mỗi lần vào đánh răng, xộc lên từ đường ống nước thải mùi mốc meo, thật mừng không gì tả xiết. Sang Dream Town (DT) hôm trước, hôm sau gọi điện đăng ký, hôm sau nữa lắp được ngay Internet, cảm giác tuyệt vời, chấm dứt 6 tháng … Read more