Sống mòn

Dân nghèo thì nhiều gần nhất khu vực (@BBC), trong nhà thương thì bệnh nhân nằm úp thìa mút ngón chân nhau, ngoài trường học thì phụ huynh xô đổ cổng trường, doanh nghiệp thì chết như cá nổi áo chua, nợ xấu thì chồng chất, kinh tế thì be bét, trong thì oánh nhau, ngoài thì lo bị oánh… thế mà tính đổ một núi tiền ra để tổ chức ASIAD và bây giờ là… xây bảo tàng:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/hon-11-000-ty-dong-xay-bao-tang-lon-nhat-viet-nam/

Leave a Reply