Python2 vs Python3 trong chớp mắt

Một chú lịch sử

Python 2 ra mắt năm 2000, phiên bản mới nhất của Python 2 là 2.7, ra mắt 2010.

Python 3 ra mắt 2008, bản mới nhất là 3.6, phát hành 2016, bản 3.7 đang phát triển (tới thời điểm dịch bài này thì bản 3.7 chạy rồi)

Mặc dù python 2.7 hiện vẫn được sử dụng rất rộng rãi nhưng python 3 cũng phát triển rất nhanh. 2016, 71.9% các dự án sử dụng python2.7, sang tới 2017, tỉ lệ đó giảm còn 63.7%. Tín hiệu này cho thấy cộng đồng lập trình đang chuyển dần sang bản 3.

Đáng chú ý, vào tháng 1/2018, python2 đã được quyết định cho nghỉ hưu và không sửa lỗi nữa.

Sự khác biệt chính giữa python2 và python3

Leave a Reply