Ngon lắm ý

Món ngon, ảnh đẹp, chuyện tình lãng mạn như mơ 😉

Nên tải hết về cả nhà ạ, rồi ngắm và thèm :))
Download bản 4:3 ở đây http://kokotaru.com/vn/ebook/OneSweetBite.pdf
Download bản WS ở đây http://kokotaru.com/vn/ebook/OneSweetBite_WS.pdf

Click to access Mon_an_sinh_vien.pdf

Click to access Mon_an_sinh_vien_WS.pdf

Bản 4:3 http://kokotaru.com/vn/ebook/Baking_basic.pdf
Bản 16:9 http://kokotaru.com/vn/ebook/Baking_basic_WS.pdf

Click to access Family_feast.pdf

Click to access QuicknEasy.pdf

5 thoughts on “Ngon lắm ý”

Leave a Reply