Não phải hay não trái?

Bạn Là Người Não Trái Hay Não Phải?

Thật là kì cục, sao đang nhìn thấy nó quay theo chiều kim đồng hồ, lại véo phát ngược lại, cứ như kiểu mình bị say rượu ý :)), cái ảnh thiết kế kiểu gì mà tài vậy nhỉ 😀
Về cơ bản thì mình toàn thấy nó quay cùng chiều kim đồng hồ, thỉnh thoảng lắm mới thấy ngược chiều.
Vậy là não phải chiếm ưu thế lớn:

Người thiên về não phải thường:

 • Quan tâm đến cảm xúc

 • Thích nhìn xa trông rộng

 • Có óc tưởng tượng phong phú

 • Thích các kí hiệu và hình ảnh

 • Quan tâm đến hiện tại và tương lai

 • Thích triết học và tôn giáo

 • Có đầu óc phóng khoáng

 • Dễ thông cảm

 • Có khái niệm tốt về không gian

 • Thích tìm tòi những hướng đi mới

 • Hăng hái nhiệt tình

 • Sẵn sàng chấp nhận thử thách

1 thought on “Não phải hay não trái?”

Leave a Reply