Não phải hay não trái?

Bạn Là Người Não Trái Hay Não Phải? Thật là kì cục, sao đang nhìn thấy nó quay theo chiều kim đồng hồ, lại véo phát ngược lại, cứ như kiểu mình bị say rượu ý :)), cái ảnh thiết kế kiểu gì mà tài vậy nhỉ 😀Về cơ bản thì mình toàn thấy nó … Read more