Megashare.vn, sinh tử tử sinh

Bắt đầu bị tậm tịt từ ngày 21/10, càng ngày càng trầm trọng, 7 ngày liền, tới hôm qua, 28/10 mới tạm yên ổn khi chuyển từ lighttpd về lại apache.
Bây giờ lại có thêm vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, số lượng file trong một thư mục, số lượng thư mục trong thư mục. phân tách thế nào cho khoa học và hợp lý đây. huhu. hehe.

1 thought on “Megashare.vn, sinh tử tử sinh”

Leave a Reply