Hay quá cơ

Càng ngày càng thấy cái blog ở wordpress hay, hehe, căn bản là nó quá nhiều chức năng hay ho hơn so với 360 và đặc biệt là nó không quảng cáo, thích thật đấy. Lại còn cái trò thống kê tình trạng của blog, thú vị quá đi mất.

Leave a Reply