Welcome

Entry for November 10, 2007

sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ, học được kha khá, tớ đã dùng được ubuntu và xp song song, hehe
hãy xem ubuntu đây, vista gọi bằng cụ nhé ;))

5 thoughts on “Entry for November 10, 2007

  1. hê hê, đồng chí tusent ơi, xin hỏi giá hai cái blind với vista là bao nhiêu ;)), rồi tiền cho phần cứng nữa
    trong khi ubuntu free, máy tớ card onbo chạy hiệu ứng nuột lắm cơ ;))

Leave a Reply