Entry for February 07, 2006

hì hục mãi mà không thay được cái skin cho diễn đàn, tức thật. Chiều nay học xong đi cắt tóc, tỉa có một chút mà mất tận 7k, sao HN cái gì cũng đắt nhỉ ? Nhưng tỉa đi rùi trông mình đẹp trai hẳn, khủa khủa.

vào đọc blog của cu Thành, thấy hay hay cũng đua đòi viết chút, có khi nào chú vào và đọc anh viết không hả ?

 

Leave a Reply