Welcome

Em có là người Việt Nam?

Tivi nen phat cai nay moi ngay mot lan 😀

Bộ gõ lại có vẻ ngu si rồi 😐

3 thoughts on “Em có là người Việt Nam?

  1. thay đổi chứ bác, từ từ, dần dần, thế nào cũng ngấm, không đùng một phát thay đổi nhưng chắc chắn sẽ thay đổi, mưa dầm thấm lâu mà 😉

  2. Tớ bi quan lắm, nhất là mỗi lần về quê, qua đường 5, nhìn các anh ấy dừng xe, quay mặt ra phía đồng và kéo phecmotuya :((

Leave a Reply