Download from megaupload, hotfile in command line

Search trên mạng toàn thấy hướng dẫn tải từ rapidshare, mà ko thấy hướng dẫn với megaupload, mày mò + sự giúp đỡ của bạn Phùng Huy khùng, ;))
đầu tiên phải vào megaupload.com, đăng nhập vào tài khoản rồi vào My Account, click chọn chỗ Direct downloads:
Sau đó, ở Terminal trong linux: chạy lệnh
curl --cookie-jar "mega.cookie" --data "login=1&redir=1&username=YOURNAME&password=YOURPASSWORD" http://megaupload.com/?c=login > mega.out
Giờ thì tải về nào:
curl -L -O --cookie mega.cookie LINKFILE
đơn giản như đan rổ nhỉ,
1280, hotfile chắc cũng tương tự ;))

hotfile:
curl --cookie-jar "hotfile.cookie" --data "returnto=/login.php&user=USERNAME&pass=PASSWORD" http://www.hotfile.com/login.php > hotfile.out

Leave a Reply