Đề tài khóa luận

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm trên công nghệ Mobile Agent

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Hồ Đắc Phương

cập nhật tên khóa luận:

PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI BẰNG CÔNG NGHỆ WAVE – Phân tích đặc điểm mạng xã hội

3 thoughts on “Đề tài khóa luận”

Leave a Reply