Wedding invitation

có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Photobucket

thực ra cũng không hẳn, vì bỏ “cuộc chơi” này nhưng lại tham gia vào một “cuộc chơi” khác 

lần đầu tiên được mời đích danh dự một đám cưới, sớm quá nhỉ, em chưa chuẩn bị gì mà 

4 thoughts on “Wedding invitation”

Leave a Reply