Câu hỏi 1: Các bạn muốn con mình lớn lên ở một đất nước thế nào?

A. Một đất nước có cảnh vật tươi đẹp, môi trường trong sạch, kinh tế vững mạnh, giáo dục tiến bộ
B. Một đất nước nơi người dân biết rõ tiền thuế mình đóng được chi tiêu vào những thứ không-đến-nỗi-vớ-vẩn
C. Một đất nước có chính quyền lắng nghe những nỗi băn khoăn/bức xúc của người dân và làm việc tích cực, chăm chỉ (hoặc có vẻ thế) để giảm bớt những băn khoăn/bức xúc ấy
D. Cả 3 lựa chọn trên

Câu hỏi 2: Các bạn làm gì nếu con bạn ĐANG hoặc SẼ lớn lên ở một đất nước không được tốt đẹp như thế?
A. Cày cuốc, kiếm chác (kể cả bằng những cách đê tiện nhất) để cho con đi khỏi đó càng sớm càng tốt và càng lâu càng tốt
B. Cố gắng xây dựng và đấu tranh (bằng nhiều cách) để đất nước đang-hỏng-bét đó dần khá hơn
C. Không đáp án nào trong hai đáp án trên
Mình chọn D cho câu 1 và C cho câu 2. Câu 1 chọn D thì dễ hiểu rồi. Câu 2 chọn C chắc phải giải thích thêm tí: Mình chọn cách KHÔNG SINH CON.
Còn bạn?
Nguồn: Trần Thu Trang.
Lời bàn: Mình thì đã sinh con, nhưng mình rất tôn trọng cũng như ngương mộ lựa chọn cuả chị Trần Thu Trang cũng như chị Mai Khôi.
 

Leave a Reply