Cách thế giới vận hành – P1

Bạn có biết có bao nhiêu người có tài sản trên 1 tỉ đô la không?

1% dân số thế giới? Nhiều quá đấy, con số là 0.0001% dân số thế giới.

Gần 8 tỉ dân chỉ có khoảng 2700 người là có tài sản trên 1 tỉ đô thôi. Ah đó là những người được Forbes thống kê, cỡ như cựu thủ tướng Dũng có là tỉ phú $ không thì không ai biết.

Leave a Reply