Các vấn đề vĩ mô

Các vấn đề của TP Hà Nội:
1. Rác và nước thải. Sông Tô Lịch vì sao đen? Vì nước thải đổ trực tiếp ra sông, không qua xử lý. Sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch, như là hai cái hố ga, hai cái bể phốt của của thành phố, các kênh mương nho nhỏ cũng thế, đen sì và đầy rác.
2. Đường quá ít và xe quá nhiều. Phương tiện vận tải công cộng yếu và kém. Chỗ đỗ xe thiếu và yếu. Văn hóa giao thông ~ 0.
3. Nhà ở. ĐH thì thiếu kí túc xá – rất thiếu. Người dân thì thiếu nhà ở. Thị trường nhà cho thuê bát nháo, không ai quản lý – không ai thèm quản lý – không ai dám quản lý – không ai muốn quản lý. Ngoài ra, giá cả đắt đỏ, bao gồm cả giá thuê và giá mua.
4. Quy hoạch lộn xộn nhộm nhoạm. Bao gồm cả quy hoạch đường phố, khu dân cư, cho tới biển số nhà, ngõ phố. Chợ cóc mọc khắp nơi. Người Việt nói chung là lười và ăn sẵn, có cầu ắt có cung. Người dân ưa chợ gần nhà thì người bán sẽ đem chợ tới tận cửa cho bạn. Đâu cũng có thể tắc đường vì hàng hóa bày bán trên vỉa hè.
Các vấn đề của xã hội Việt Nam:
1. Giáo dục thời “bất Nhân”, giáo dục “thời Vũ Luận”. Bộ Trưởng Nhân lên, rất hình thức, rầm hộ, dư luận ồn ào hi vọng, rốt cục, thất vọng tràn trề. Vậy chúng ta hi vọng gì vào một phó thủ tướng như vậy – cho dù phó TT ấy có bằng của Harvard?
2. Bộ máy hành chính cồng kềnh và kém hiệu quả. Lâu rồi mình không dám dây dưa gì với các bạn “hành là chính”, không đâu mà câu “nhất thân nhì quen” lại phát huy tính chính xác như trong khối này.
3. Y tế có một điểm giống với hành chính công: lương rất thấp – lậu rất cao.
4. Thuế và giám sát việc thu/thất thu thuế.
5. Đầu tư và hiệu quả đầu tư các nguồn vốn công cộng. Tất cả chịu trách nhiệm tức là không ai chịu trách nhiệm cả, tiền của công tức là không ai phải chịu trách nhiệm. Việt Nam cần phải tử hình vài bạn tham nhũng, cho đi tù vài bạn giám đốc quản lý kém cỏi, thì mới có chút hi vọng.

1 thought on “Các vấn đề vĩ mô”

Leave a Reply