Các tính năng của windows7

Nhìn mà chóng cả mặt:

Chỉ cần bản Ultimate, có thể cài các bản khác:
vào thư mục Sources, bạn sẽ thấy fille ei.cfg (đây là file để xác định phiên bản muốn cài đặt).
Hãy xóa file này đi, và bắt đầu cài đặt bình thường theo phiên bản bạn mong muốn.

2 thoughts on “Các tính năng của windows7”

 1. The last bit is to keep your store fresh by adding items,
  unlocking items and even featuring seasonal items and limited
  editions. This website provides you using the most
  recent operating game free cheats and instructors which you can
  use for your ideal games. After you have all of your materials in place, you’ll want to start the day early preparing a few bags before the crowds
  arrive.

  Reply

Leave a Reply