Cá chết

Sau khi đọc bài của anh Teq thì mình nghiệm ra rồi, dân tộc luôn trường tồn, thằng nào nhảy vào dân tộc mình đảm bảo bóp chết nó ngay, không có gì phải lo lắng hết, chấp cả bọn Tàu luôn. Thề.

Leave a Reply