bất ngờ

ốm liệt giường liệt chiếu, ở quê mất gần 1 tuần, quả thật là một kỉ lục, vì ngay từ hồi chưa có net ở nhà, chưa bao giờ mà mình để quá 2 ngày ko online, vậy mà vừa rồi, 6 ngày ko online, check mail, dã man. Cứ tưởng nhiều mail lắm, nhưng cũng chả có ai. hơi buồn
nhưng vào blog thì bất ngờ, nhiều người thăm cái blog còm cõi này quá. Thật là hạnh phúc, cám ơn mọi người !!!

Leave a Reply