22/04/2014

Không có gì mới mẻ, 22/4 rồi mà trời vẫn không nắng, mưa vẫn là chủ yếu, độ ẩm vẫn 88%, cửa gỗ cứ gọi là lên mốc hết cả, không vui tí nào.

Phòng ngủ chính bị mốc meo, phải bóc cái gỗ dán phía sau của tủ quần áo vứt đi, mua tấm mới đóng vào. Mua cái tủ quần áo nữa.

Trang này rẻ phết, http://tugiare.com/ làm cái triệu rưởi thôi cho rẻ, mua nhà đóng loạt đồ mới, sao phải xoắn, nhờ.

 

 

Leave a Reply