Welcome

Gia tài của mẹ – Trịnh Công Sơn

download  A thousand years of Chinese reign. A hundred years of French domain. Twenty years fighting brothers each day, A mother’s fate, left for her child, A mother’s fate, a land defiled. A thousand years of Chinese reign. A hundred years of French domain. Twenty years fighting brothers each day, A mother’s fate, bones left […]

Cách gõ tiếng Nhật trong Windows XP

Windows XP hỗ trợ việc nhập nhiều dạng ký tự của nhiều thứ tiếng khác tiếng Anh, trong đó có tiếng Nhật. Với cách thực hiện như hướng dẫn trong bài viết này, dưới taskbar của Windows XP sẽ xuất hiện một thanh ngôn ngữ, giúp bạn chuyển đổi qua lại giữa việc nhập tiếng […]