Welcome

Minh Le

Minh LeFrom Wikipedia, the free encyclopedia Minh Le (Westernised[citation needed] from Vietnamese Lê Minh, born 1978), also known by his online nickname Gooseman, is a Vietnamese-Canadian computer game developer who created the popular Half-Life mod Counter-Strike with Jess Cliffe in 1999. Lê first picked up Quake in 1996 and began playing with the SDK. With […]

Who is this?

Có sự nghiệp, có nhiều bạn bè, có nhiều sở thích, có khiếu hài hước, luôn luôn có việc để làm nếu bạn gái không ở bên cạnh, “thích” bạn gái chứ không “cần”, không “tôn thờ” bạn gái, biết cách ra quyết định, trung thực, đàng hoàng, v.v. Nói tóm lại là “manly”.. cái […]