Ý tưởng sản phẩm

Mình đang nghĩ tới một sản phẩm rao vặt ưu việt, đại loại:
– Đẩy tin lên bằng SMS/Bchat (SMS tất nhiên mất phí, Bchat thì miễn phí, thúc đẩy dùng Bchat với các smartphone, Bchat cho phép tin nhắn dài, miễn phí, còn SMS thì mọi điện thoại, và có phí, với Bchat có thể đẩy cả ảnh lên).
– Có thông tin vị trí của tin rao (lợi thế của viettel, có thể lấy được thông tin vị trí thuê bao, khi sử dụng dịch vụ, khách hàng đã mặc định đồng ý cho phép viettel lấy thông tin vị trí thuê)
– Có thông tin số điện thoại rao (tùy chọn, nếu chọn thì khách hàng không cần nhập số điện thoại liên hệ nữa)
– Đối với chức năng tìm kiếm, sẽ ưu tiên các dịch vụ, tin rao gần với vị trí người tìm. Khi trao đổi, tìm kiếm dịch vụ sử dụng, mọi người đều muốn đối tác gần mình để dễ giao dịch, tiết kiệm thời gian công sức vận chuyển.
– Cho phép đánh giá người gửi tin để tạo ra những người dùng uy tín.
… thinking

1 thought on “Ý tưởng sản phẩm”

Leave a Reply