Xem My sassy girl

Search trên mạng cái phụ đề tiếng Việt của My sassy girl, và xem lại phim. Có lẽ đây là lần thứ 10 mình xem phim My sassy girl. Vẫn thích. Nhưng xem bằng phụ đề tiếng Việt, dù hiểu hơn hẳn so với phụ đề tiếng Anh nhưng mình vẫn thích xem phụ đề tiếng Anh hơn, đơn giản xem tiếng Anh mình không hiểu hoàn toàn, mình có thể để cho trí tưởng tượng điều khiển, hướng nội dung, lời thoại theo ý mình, còn xem phụ đề tiếng Việt thì họ làm não mình điều đó mất rồi. Chỉ xem phụ đề tiếng Việt 1 lần thôi.

1 thought on “Xem My sassy girl”

Leave a Reply