5 thoughts on “wedding photos”

    • ngốc, tớ khen ảnh đẹp cơ mà, và tớ muốn chụp những bức đẹp như thế này, thuần túy nhiếp ảnh và nghệ thuật, ko liên quan tới hôn nhau nhá

      Reply
  1. Tụi nó toàn chụp bằng 5D MarkII với cả PS tận răng, đẹp là phải rồi ^_^!

    Chụp bằng máy ít tiền mà đẹp mới giỏi 😀

    Reply

Leave a Reply