Vui quá

“Không yêu những kẻ yêu mình
Lại yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ”
Hai câu thơ chôm được từ blog của CHICHI, hay ghê, và cũng hợp với mình ghê.
 Rất vui vì cuối cùng cũng tìm ra một cái theme có thể hiện đúng tiếng Việt, khủa khủa…
 Vui nữa vì sau những ngày mưa, Hà Nội hôm nay đã hửng nắng.
 Vui nữa là đã có một quyết định quan trọng: tiếp tục yêu Vân, kệ Vân có yêu mình hay không. Hehe, nghe cũng cùn thật, nhưng trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu nổi…

Leave a Reply