Vấn đề dân số thế giới

Vấn đề nghe có vẻ vĩ mô to tát, chả là hôm nọ vừa đi xem Hoả ngục – phim hơi chán nên mình ngủ gật mất 1/3, chỉ nhận ra láng máng vài vấn đề: Dân số thế giới mất 100.000 năm để đạt mốc 1 tỉ người. Nhưng sau khi đạt 1 tỉ người, chỉ mất 100 năm để lên thành 2 tỉ. Và giờ đang là 7 tỉ. Có một thằng cha tỉ phú điên điên, nghiên cứu chế tại ra dịch bệnh để tiêu diệt một nửa dân số. Giáo sư Langdon phưu lưu loạn xị ngậu để ngăn chặn âm mưu. Mình thật không hiểu sao tìm ra dịch bệnh rồi thì phát tán cụ nó đi, lại còn bày đặt câu đố mật mã các kiểu để giải đố. Cứ như trò chơi truyền hình, chán ốm.
Ngoài ra còn nghe nói là con người đã làm tuyệt chủng khoảng một nửa động vật của trái đất. Ok, vậy mục đích tới trái đất của loài kiến là gì? Như Tùng mèo có nói, con người có một mục tiêu cao cả: Tìm ra cách để tồn tại sau khi mặt trời bị chết (sau 4.5 tỉ năm nữa), thế thì con voi, con hổ có ý nghĩa trong quá trình này? Có phải nó là một mắt xích để tìm đường vào vũ trụ, thoát khỏi hệ mặt trời. Vậy sự tuyệt chủng của bọn đó cũng là có ý nghĩa phải không?

Khoảng hơn 2000 năm trước (Đầu Công nguyên), dân số thế giới chỉ mới có 170 triệu người.
Đến cuối thế kỷ thứ 5, dân số thế giới là 177 triệu người, chỉ tăng thêm 7 triệu người so với Đầu Công nguyên.
Cuối thế kỷ thứ 10, dân số thế giới đạt 254 triệu người.
Đầu thế kỷ 13, Đế quốc Mông Cổ xâm lược phần lớn châu Á và Đông Âu. Cuộc chinh phục của Mông Cổ được coi là một trong những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới, đã giết chết hàng chục triệu người khi dân số thế giới lúc này mới chỉ khoảng 360 triệu.
Đầu thế kỷ 14, dân số thế giới khoảng 384 triệu người.
Trong suốt thế kỷ 14, cái chết đen lây lan trên toàn thế giới đã giết chết 20 triệu người châu Âu nói riêng (gần 1/3 dân số châu Âu) và 75 triệu người trên toàn thế giới nói chung.Đến đầu thế kỷ 15, dân số thế giới đã giảm xuống chỉ còn 342 triệu người, ít hơn 42 triệu người so với hồi đầu thế kỷ 14.
Vào năm 1800, dân số thế giới đạt 913 triệu người.

Từ sau 1800, nhờ sự ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp và Y học hiện đại, dân số thế giới đã bùng nổ nhanh chóng. Từ 1800 đến 2016, chỉ trong vòng hơn 200 năm, dân số thế giới đã tăng nhanh chóng mặt từ 913 triệu người đến hơn 7,4 tỷ người.Dự đoán đến năm 2050, dân số thế giới sẽ là 9,6 tỷ người.

1 thought on “Vấn đề dân số thế giới”

  1. Thế nên nếu dân số đông quá mà éo di cư sang farm ở các tinh cầu khác thì cần phải có giải pháp làm giảm dân số, chủ động thì phát động chiến tranh thịt nhau, bị động thì thiên tai lũ lụt nhể :))

    Reply

Leave a Reply