vừa thi lại lý cơ

 thi lý vào một chiều mưa, tiếng mưa thì ồn, thời tiết thì khó chịu. tất nhiên không thể viện lý do thời tiết xấu để bảo rằng mình không làm tốt bài.

2 lý thuyết, 2 bài tập, giống thi đi. Lý thuyết thì lệch tủ, bài tập thì không khó nhưng lại làm sai. Tôi làm sao lại có thể có những sai sót như vậy chứ ? Vẫn hi vọng là có thể được 5 điểm để qua. Nhưng nếu có thi lại thì Thái ơi đừng thất vọng quá, cứ coi đó là một cơ hội để nếm đủ vị của kiếp sinh viên, 🙁 . Nhất định năm nay mình sẽ học hành thật chăm chỉ, chuyên cần. Luôn ngồi bàn đầu…. Không thể thế này nữa, không bao giờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply