Welcome

về quê rồi

Thành phố Vĩnh yên cơ đấy, chán chết, có điều nó nắm giữ nhiều kỉ niệm của mình quá. Đặc biệt là trường chuyên Vĩnh Phúc thân yêu. Có vài cuộc hẹn đã lên lịch, có vài kế hoạch định làm… và có vài kỉ niệm chợt về…

1 thought on “về quê rồi

Leave a Reply