Welcome

Ubuntu của tớ nè

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

dễ sợ chưa, không gian de sk top rộng chưa từng thấy, kéo thả lung tung, hiệu ứng long lanh, thật là thoải mái ;)) ảnh hơi to một tí, :p

2 thoughts on “Ubuntu của tớ nè

Leave a Reply